Legi


Legea 448 republicata - 03.01.2008.Privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu han-
dicap.
Legea 275 - 10-10-2007-Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Legea 241 - 12-07-2007- entru abrogarea unor reglementari prin care sunt acordate scutiri sau exo- nerari de la plata taxelor vamale ale unor bunuri. Legea 251-Modificarea sii completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici Legea 448-Lege privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicati Legea 45   - Aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea,organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap Legea 246 - Aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii Legea 163 - Aprobarea OUG 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 - privind Codul Fiscal Legea 125 - Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar Legea 35   - Aprobarea OG 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanta de urgenta a Gu- vernului 102/1999 Legea 544 - privind liberul acces la informatiile de interes public. Legea 467  - Modificarea si completarea OG nr. 14 / 2003. Legea 343 - Modificarea si completarea OUG nr.102/1999. Legea 272  - Privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Legea 144  - Privind aprobarea O.G.2/2004 pentru modificarea si completarea O.G. 14/2003 Legea 107  - Modificarea si completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Legea 188  - Statutul functionarilor publici. Legea 571 - Codul Fiscal Legea 239 - Aprobarea OG nr. 14 / 2003 Legea 52   - Transparenta decizionala în administratia publica. Legea 519 - Aprobarea, completarea si modificarea OUG nr. 102/1999 Legea 76    - Privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca . Privind protectia si promovarea drepturilor copilulu Legea 783 - Aprobarea OUG 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit a asistentei edicale,medica- mentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale. Legea 705 - Privind sistemul national  de asistenta sociala. Legea 147 -Reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. Legea 19   -Sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. Legea 17   -Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 09/03/2000 privind asistenta sociala a per- soanelor varsnice inceputul paginii